Váš partner pre HODNOTY

Skúsenosti s vypracovaním

znaleckých posudkov

pre spoločnosti

z rôznych odvetví podnikateľskej činnosti

 

Finančné poradenstvo

pre malé a stredné podniky

ako aj pre nadnárodné spoločnosti